Klosterøya transformeres fra å ha vært et industriområde til å bli et nytt boligområde i Skien Sentrum. Området har et utbyggingspotensiale på 300 - 400 boliger. Første byggetrinn av Klosterøya Vest omfattet nybygget Rosmersholm og Bio-renseanlegget Stockmann, med 41 leiligheter som fordeler seg med hhv. 25 leiligheter i Rosmersholm og 16 leiligheter i Stockmann. Ved utformingen av Rosmersholm ble det lagt vekt på å skape et åpent, tidstypisk formuttrykk, som også ville danne et arkitektonisk utgangspunkt for videre utvikling av denne fremtidige nye bydelen i Skien. Størrelsen på leilighetene i Rosmersholm spenner fra de minste på 97m² til de største på hhv. 148m² og 199m².

Stockmann har en spennende form, som er uvanlig i boligsammenheng, med renseanleggene som to tårn. Den sentrale boligdelen er ny og knytter de tre enhetene sammen med felles inngangsparti og heis. De fleste leilighetene i Stockmann er på én flate, noen er over to plan. En av disse er på 184 m² med en toppetasje der balkongen omkranser hele den sirkulære leiligheten. Det gir et nesten 100 m² stort, 360 graders uteareal. Det sentrale hovedbygget rommer ni gjennomgående leiligheter med praktiske planløsninger.

Bygningene ligger på den nordvestre delen av Klosterøya. Beliggenheten helt ned mot Hjellevannet har fått avgjørende betydning for utforming av bygningene. Store vestvendte vinduer i alle leilighetene med tilhørende balkonger og takterrasser, er med på å sikre opplevelsen av denne attraktive og solrike plasseringen. Underetasjen i Stockmann skal benyttes til midlertidig parkering, men er planlagt som næringsareal med restauranter på lengre sikt.

Andre byggetrinn av Klosterøya Vest består av tre bygg med i alt 76 leiligheter. Første salgstrinn består av to av bygningene; Brovik og Fosli som omfatter 46 leiligheter, fordelt på hhv. 28 leiligheter i Brovik og 18 i Fosli. Bygningene spenner over et etasjeantall fra 4 til 8, og størrelser fra 53 til 171 m².

Bygningene har hver sin utforming, men materialbruk og detaljering knytter dem sammen med byggetrinn I, slik at de samlet utgjør det første kvartalet på utbyggingsområdet Klosterøya Vest.

Leilighetene er solrikt plassert med vestvendte balkonger med utsikt mot Hjellevannet, og det er P-plass og sportsboder i felles garasjekjeller med heis- og trappeforbindelser til alle leilighetene.