I forbindelse med en omfattende omlegging av sin produksjonsstruktur for dekorative malinger til det nordiske markedet, har Jotun AS bygget et nytt, moderne fabrikkanlegg på Vindal i Sandefjord.

Anlegget omfatter fabrikker for vann- og løsemiddelbaserte produkter med tilhørende råvarelager, emballasjelager og tankfarm, samt kontorarealer, garderobeanlegg, tekniske rom og verkstedsområder for vedlikeholdsavdelingen.

Eksisterende fabrikk og ferdigvarelager på området er samordnet med nyanlegget i en funksjonell, driftsmessig og arkitektonisk helhet.

Hovedfunksjonene i ny bebyggelse er organisert med etasjeplan i ulike høyder i korrespondanse med nærliggende utearealer og gulvplan i eksisterende fabrikkanlegg - samtidig som produksjonstekniske hensyn og flyt er tillagt avgjørende vekt.

Visuelt fremtredende er et stort, nytt sentralrom med ny hovedinngang, trapp og heis.

Karakteristisk for bygningsmassen for øvrig er oppbyggingen med enkle og reinslige volumer med gjennomtenkt materialvalg og detaljeringsgrad, balansert mot enkelhet og kostnadseffektivitet i produksjon og utførelse.

Prosjektets gjennomføringstid er kort og detaljprosjekteringen er utført samtidig med byggearbeidene.

Foto: Vegard Giskehaug