Vårt utkast med motto "NOTABENE- Storgata drar til sjøs" vant 1. premie i prosjektkonkurranse om utvikling av Jernverkstomta på Notodden.

Forslaget etablerer en ny bydel på Jernverkstomta som en utvidelse av Notodden sentrum.

Den ubebygde jernverkstomta samt E134 hindrer byens kontakt med vannfronten ved Heddalsvannet.
Prosjektets løsning bygger på 3 strategier: Boligsekvens, grøntdrag og forsterkning av Storgata som kommersiell akse. Sekvensene utvikles mellom Tinnelva, eksisterende siktakser og Storgata. Implementering av 3 strategier for utvikling av jernverkstomta gir et rammeverk for utbygging over tid og strategiene blir et robust og fleksibelt planleggingsverktøy både i forhold til tid, etterspørsel og arkitektur.

Vår hovedidé i utforming av prosjektet er å knytte den nye bydelen til omkringliggende bystruktur, med utgangspunkt i Notoddens karakter og særpreg. Øvre og nedre bydel knyttes sammen. Dette omfatter å innlemme prosjekt-området i byens overordnede strukturer i forhold til akser, linjeføringer, terrasseringer og målestokk.
Identiteten i bydelen forankres i områdets industrihistorie. Ny bygningsmasse gis moderne form og djerv arkitektur som kan spille sammen med Notoddens jugendarkitektur.

Samarbeidspartner: Dronninga Landskap AS