Hytten ligger i et etablert hytteområde i mellom Larvik og Sandefjord og er formet for best mulig å kunne ivareta stedets særpreg i uterom og kvaliteter, både med hensyn på utsikt, sol og ly for vind. Bygningsvolumene tilpasser seg landskapsrommet og forholder seg til eksisterende bergformasjoner og vegetasjon på tomten. For å styrke dialogen med landskapet strekker taket seg fra nivå til nivå og berg til berg. Bygningskropp i vinkel ivaretar uterommets kvaliteter på best mulig måte. Et beskyttet utendørsareal, et ute/innerom, deler bygningsvolumet i to og skaper en bedre kontakt mellom ettermiddagssolplassen bak og utsikts-og formiddagssolplassen foran hytten. Store glassflater gjør at landskapet trekkes inn i hytten og det er etablert viktige siktlinjer som gir øyet kontakt med utsikten og uteområdene fra de fleste posisjoner.Tilpasning til natur/berg og omgivelser er avgjørende også for uttrykket. Fasadematerialet er jernvitrolbehandlet malmfuru som står sammen med fasadeskiver av plasstøpt betong, glass og mørk lakkert aluminium. Innvendig er hytten kledd med ospepanel, med plassbygde møbler i osp; poppelfiner og Valcromat.

Foto:BB