Prosjektet er resultat av 1.premie i innbudt prosjektkonkurranse blant 5 prekvalifiserte arkitektkontor fra Norge og Danmark i april 2008.

Den nye skolebygningen for 400 elever, binder sammen ungdomsskole, barneskole og framtidig idrettshall til et helhetlig anlegg. Anlegget består av 4 fløyer som stråler ut fra en hovedform. I de ulike fløyene ligger administrasjonen, to undervisningsfløyer og en spesialavdeling. I hovedformen ligger alle spesialrommene.

I hjertet av skolen ligger et stort amfi hvor hele skolen kan samles. Skolen er fargerik, med variasjon av store åpne rom med stor takhøyde og små intime rom, mellom store glassflater og lukkede fasader.

Heistad skole er den første passivhus-skolen i Grenland. I tillegg til et godt isolert ytterskall, tar den i bruk en rekke energitiltak som solfanger paneler, solcellepaneler, gjenvinning av gråvann, bruk av termisk masse og bevisst orientering av bygningen. Skolen er pilotprosjekt i Framtidens Byer i regi av NAL/Ecobox.

Foto: Vegard Giskehaug