Elvegården er totalrenovert fra det som tidligere var Teknisk fagskole på Osebakken, opprinnelig tegnet av Haldor Børve. Et historisk bygg er bygget om til å bli et moderne boligkompleks. De første leilighetene var innflyttingsklare mai 2012.

Bygget er tildelt Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012 med følgende begrunnelse:

«Prosjektet er en ombygging av den gamle bygningskroppen som opprinnelig var et verksted -og industribygg til et rent leilighetsbygg. Byggherre har hatt strenge regler å forholde seg til, har fulgt råd fra antikvarisk myndighet og fått til god gjenbruk til nye moderne leiligheter i et vanskelig bygg. Materialvalget og kombinasjonen av materialene tegl, jern og stål framstår som ryddig og riktig utfra det historiske utgangspunktet som var.

Den gamle Tekniker`n var en kjent utdanningsinstitusjon og et viktig bygg i Porsgrunn som mange mennesker har et forhold til. Det har derfor vært stor spenning knyttet til selve prosjektløsningen, og resultatet vurderes som vellykket».

Foto: Tom Riis