Drangedal skole er 6 644m² stort, fordelt på 3 950m² nybygg og 2 694m² ombygging.

Den nye skolebygningen for barnetrinnet er utformet som en base-skole, der undervisningsrommene er plassert omkring et fellesareal.

Undervisningsrommene har ulike størrelser og rommer både et helt årstrinn, deler av et årstrinn og mindre elevgrupper. Lærerarbeidsplassene for barnetrinnet er plassert i nær tilknytning til basene slik at det er kort vei fra kontorarbeidsplassen til elevenes arealer.

Eksisterende ungdomsskole vil fremdeles bli benyttet til elevene på ungdomstrinnet, samtidig som alle spesialrommene for både barnetrinnet og ungdomstrinnet får sin plass i denne bygningen.

Arealene for barnetrinnet og ungdomstrinnet møtes i vestibyleområdet, og her er også kultursalen og biblioteket plassert. Her møtes skole og kultur og her er det lagt til rette for sambruk, som vil gi svært mange muligheter både for skolen og kulturlivet i kommunen.