Tomta er angrepet ved å legge et nytt bygningsvolum med saltak i en vinkel-form rundt tuntreet. Dette bygningsvolumet inneholder hyblene eller hjemmebasene. Inne i vinkel-formen legges fellesarealene som en kjerne i bygget.

Den delen av bygningen som vender mot omgivelsene utformes som et panelt trehus, gråmales og får takstein på taket. Den blir tilpasningen eller megleren mot omgivelsene.
Fellesarelene og nytt trappehus får en friere form som styres av trekronen til bøketreet. De får et annet uttrykk, lett og luftig, lyst og vennlig og harmonerer med murbygningen. En slik oppdeling fører til at den kompakte planløsningen deles opp i flere bygningsvolum og harmonerer derfor godt med omgivelsene samtidig som den har den kompakte plans fordeler.

Murbygningen beholdes og ombygges med 2 leiligheter på 1. etasjes plan, 3 leiligheter på 2. etasjes plan og 2 på loftet, totalt 7 leiligheter. Murbygningen får et tilbygg mot syd som inneholder et felleshus. Felleshuset ligger godt eksponert mot Osebakken.