Prosjektet er resultat av seier i konkurranse som ble avholdt i juni 2003. Skolen er en barneskole med 420 elever.

Skolen består av to fløyer som ligger rundt en eksisterende skolebygning fra 1984. Husets ”hjerte” er et amfi som kan romme alle elevene på skolen. Alle spesialrommene ligger rundt dette amfiet som dermed gir en kompakt løsning. Hovedinngangen fører også rett inn i dette amfiet. Bygningen er kledd med hvit tegl og miljøvennlig impregnert kledning.

Foto: Vegard Giskehaug