Prosjektet er resultat av 1. premie i åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse i 2010.

Bok & Blueshuset er oppført i 3 etasjer og rommer bibliotek, kino, livescene/kafé, bluesmuseum, lydstudio og kulturskole. Notodden Bluesfestival og Europas Bluessenter har også sine kontorer i huset. Alle funksjoner nås fra felles vestibyle og resepsjon.

Bygningens arkitektoniske uttrykk og materialbruk søker å videreføre elementer fra den historiske industriarkitekturen, som preger deler av Notoddens kaiområder også i dag.

Husets funksjoner er organisert i egne volumer og kan således «leses» i bygningens arkitektur. Det er lagt vekt på å arbeide med bygningsmaterialer og lys, innenfor en streng form, som gir variasjoner og stemning til eksteriør og interiør. Tre store overlys i vestibyleområdet er byggets signalelementer.

Bok & Blueshuset er tildelt Notodden kommunes byggeskikkpris 2014 og Telemark fylkeskommunes tettstedpris 2015. Prosjektet ble også nominert til Statens Byggeskikkpris 2014 og Arkitekturprisen 2015 (NAL).

Prosjektet vises i den nordiske paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venezia 2016. Kurator for utstillingen er David Basulto, gründeren bak ArchDaily, en av verdens mest populære nettsteder for arkitektur. Bok & Blueshuset er valgt ut i kategorien "Belonging" - arkitektur som omhandler fellesskapet, som offentlige plasser, rom og bygninger der mennesker møtes og samfunnet formes.

Samarbeidspartnere: Askim/Lantto Arkitekter AS, Dronninga Landskap AS , Foto: Jiri Havran, Ivan Brodey, BB