Kirken ligger åpent i landskapet på en 20 mål stor tomt mellom Berg Skole og Nevlunghavnveien. Kirkens ulike funksjoner er organisert omkring en akse. Denne er forlengelsen av adkomstvegen gjennom portalen under det frittstående tårnet, gjennom forgården, kirketorget, inn i kirkerommet og videre, gjennom en vindusspalt i koret, mot lyset (som i denne sammenheng er havet).

Kirkerommet er kirkens sentrum, og dette fremheves både i eksteriør og interiør ved rommets store volum, takform og innvendige materialbruk (tegl). Det vigslede kirkerommet har en kvadratisk form, med en markant takkonstruksjon i limtre, som bæres på 12 søyler i rommets ytterkant (symboliserer de 12 apostler). Pyramidetaket på toppen av kuben ender i et glassprisme, som sender lys ned gjennom takkonstruksjonen sentralt i rommet (symboliserer Kristus).

Kirkerommet kan møbleres på ulikt vis, vinkelrett på, parallelt med eller diagonalt i forhold til aksen, noe som innbyr til alternativ bruk. Rommet kan åpnes mot rommene omkring i to retninger, mot kirkestuen og kirketorget, slik at flere mennesker kan delta i det som foregår i kirkerommet ved større anledninger. Kirkens øvrige rom, menighetssal, møterom, kontorer, kjøkken etc. underordner seg kirkerommet og har fått en mer beskjeden utforming i de lave bygningskroppene rundt kirkerommet.

Utvendig materialbruk er tegl og kopper med vinduer og dører i aluminium/tre. Innvendige veggflater er i tegl (kirketorget og kirkerommet) og malt glassfiber. Innvendige dører og glasspartier er utført i heltre bjørk. På gulvene er det benyttet keramisk flis (i kirkerom, kirketorg og gangarealer) og vinylbanebelegg (i kirkestue, møterom og kontorer). Himlingene er utført i tre (kirkerommet) og i malte gipsplater/modulhimlinger i hardpresset mineralull.

Foto: Vegard Giskehaug