Bilforretningen Autostrada har gjennomgått en betydelig vekst de senere år. Virksomheten har bestått av import og salg av kvalitetsbiler der ettermarkeds- og servicearbeid har vært innleide tjenester.

Det har derfor utviklet seg et behov for et komplett bilanlegg der alle tjenester kan utføres. Utviklingen av prosjektet har hatt som målsetning at dette skulle gjenspeile firmaets forretningsverdier såsom kvalitet, design og service. Det arkitektoniske uttrykket har derfor hatt dette som utgangspunkt for de valgte løsninger, både i form og materialbruk.

Den åpne salgshallen er det dominerende element i anlegget. Dette består for øvrig av en administrasjonsavdeling i tilknytning til salgshallen, mens følgende funksjoner er lokalisert i underetasjen: bilverksted, vaskehall, klargjøring, div lagerarealer og personalrom.

Foto: Tom Riis