Bebyggelsen på Ørsnes Brygge er et møtepunkt mellom byen på den ene siden og naturområdet mot Rosanes på den andre siden og gir en tydelig markering av byens begynnelse fra sjøveien. Den naturlige beplantningen med siv og grønt vil vokse helt inn til fasadene mot øst og delvis inn i området.

Åpenhet og siktforhold ut mot sjøen er ivaretatt gjennom to siktakser fra Ørsnesalléen og Kanalveien ned mot Kanalen. Mot Ørsnesalléen består bebyggelsen av to 2 etasjers byvillaer, som knytter seg både til den eksisterende bebyggelsen i alléen og den nye bebyggelsen mot sjøen. Mellom byvillaene og sjøen er bebyggelsen delt opp i flere urbane 6 etasjers bygninger. Ett av byggene går opp i 8 etasjer. Dette bygget vil være markant og danne ”portalen” i innseilingen til kanalbyen Tønsberg.

I anlegget er det tilrettelagt for flere store klart definerte uterom med gode solforhold. Bygningenes plassering og utforming gir rom for åpenhet og lys mellom bygningene. Hver bygning er utformet med en hovedform, som oppføres i robuste materialer. Mye tegl og lettere materialer som glass, tre, metall og plater. Intensjonen er å gi bebyggelsen preg av soliditet og kvalitet og samtidig gi et lett, luftig og spenstig uttrykk.

Det er lagt vekt på å gi alle leilighetene optimale sol- og utsitksforhold. De fleste leilighetene har to romslige balkonger, en ”frokostterrasse” med morgensol og utsikt mot havet, og en ”ettermiddagsterrasse” med kveldsol og utsikt mot kanalen og bysentrum. Oppholdsrommene vil få store vindusflater, som vil gi lyse og hyggelige rom med god utsikt. Samtidig har leilighetene funksjonelle planløsninger, der det er lagt stor vekt på å skape godt møblerbare og anvendelige rom.