Børve Borchsenius

Sørby Virik

Prosjekter / Konkurranser / Sørby Virik

Sørby Virik

Prosjektet var en arkitektkonkurranse om første byggetrinn i utviklingen av en ny, grønn bydel i Sandefjord.

Det er tre åkerholmer innenfor planområdet, og i konkurranseforslaget er åkerholmene benyttet som formingsgrep og identitetsskaper. For å understreke den grønne aksen, har vi valgt å legge den nye lavere bebyggelsen inntil, i stedet for oppe på den eksisterende åkerholmen i nordøst. Dermed utnyttes denne som en grønn kvalitet i området. Dette grepet gjentas ved å danne nye, grønne «åkerholmer» til hvert tun.

Landskap, jordbruk, dyrking og gårdstun er elementer som videreføres og videreutvikles i forslaget, som boligtun i moderne boform med tilknytning til private og felles uteoppholdsareal. Konkurranseområdet er i forslaget inndelt i tre kvartalstun og mulige byggetrinn. Hvert kvartals karakter og identitet skapes gjennom en blanding av høyhus og tett og lav bebyggelse. Variasjon av uttrykk, typologi, leilighetstyper og opplevelser gjør forslaget godt tilpasset ulike beboere i ulike livsfaser – med ulik økonomi.

Telemark Vestfold Utvikling AS
2019