Børve Borchsenius
Foto: Vegard Giskehaug

SIC

Kontoret har prosjektert to fabrikker for SIC-Processing i Herøya Industripark. SIC 1 i 2005 og SIC 2 tre år senere.

SIC 2 sin hoveddel rommer prosessutstyr i tre plan. Prosesshallen har 18 meter fri høyde under krankrok. Administrasjonsdelen mot nord, er utformet med en tilbaketrukket sokkeletasje som inneholder tekniske rom. Over denne ligger tre kontoretasjer som en gul, horisontal form som demper høydevirkningen mot Gunneklevfjorden.

Overbygde laste-/lossesoner på øst- og vestsiden av prosesshallen bidrar til nedtrapping i disse retningene. Trerekker og beplantning langs tomtegrensene mot nord og øst er også viktige bidrag til fjernvirkningen av anlegget.

I dag er det SERAM Coating som holder hus i dette markante bygget, som – selv om hovedfargen er grå – er kjent som det gule bygget på Herøya.

Herøya Næringspark AS
2005 - 2008
11 660 m2
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug