Børve Borchsenius
Foto: Vegard Giskehaug

Jotun Vindal

Prosjekter / Næring og industri / Jotun Vindal

Jotun Vindal

I forbindelse med en omfattende omlegging av produksjonsstrukturen for dekorative malinger til det nordiske markedet, bygget Jotun AS et nytt, moderne fabrikkanlegg på Vindal i Sandefjord.

Anlegget omfatter fabrikker for vann- og løsemiddelbaserte produkter med tilhørende råvarelager, emballasjelager og tankfarm, samt kontorarealer, garderobeanlegg, tekniske rom og verkstedsområder for vedlikeholdsavdelingen.

Eksisterende fabrikk og ferdigvarelager på området er samordnet med nyanlegget i en funksjonell, driftsmessig og arkitektonisk helhet.

Hovedfunksjonene i den nye bebyggelsen er organisert med etasjeplan i ulike høyder – i korrespondanse med nærliggende utearealer og gulvplan i eksisterende fabrikkanlegg. Samtidig er produksjonstekniske hensyn og materialflyt tillagt avgjørende vekt.

Et stort, nytt sentralrom med ny hovedinngang, trapp og heis er visuelt fremtredende. Karakteristisk for bygningsmassen for øvrig er enkle og rene volumer med gjennomtenkt materialvalg og detaljeringsgrad, balansert mot enkelhet og kostnadseffektivitet i produksjon og utførelse.

Prosjektets gjennomføringstid er kort og detaljprosjekteringen er utført samtidig med byggearbeidene.

Jotun AS
2012
13000 m2
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug