Børve Borchsenius
Foto: Tom Riis

Elvegården

Prosjekter / Boligprosjekter / Elvegården

Elvegården

Den teknisk fagskole på Osebakken i Porsgrunn, kjent som "Tekniker'n", ble tegnet av arkitekt Halldor Larsen Børve og sto ferdig i 1884. I dag bærer det totalrenoverte bygget navnet Elvegården og er blitt et moderne boligkompleks der de første leilighetene var innflyttingsklare i mai 2012.

Bygget er tildelt Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2012, med følgende begrunnelse:

«Prosjektet er en ombygging av den gamle bygningskroppen som opprinnelig var et verksted -og industribygg til et rent leilighetsbygg. Byggherre har hatt strenge regler å forholde seg til, har fulgt råd fra antikvarisk myndighet og fått til god gjenbruk til nye moderne leiligheter i et vanskelig bygg. Materialvalget og kombinasjonen av materialene tegl, jern og stål framstår som ryddig og riktig utfra det historiske utgangspunktet som var.

Den gamle Tekniker´n var en kjent utdanningsinstitusjon og et viktig bygg i Porsgrunn som mange mennesker har et forhold til. Det har derfor vært stor spenning knyttet til selve prosjektløsningen, og resultatet vurderes som vellykket».

Alfa Eiendom AS / Osebakken Utvikling AS / Veidekke AS
2012
Foto: Tom Riis
Foto: Tom Riis