Børve Borchsenius

Bolig på Falkum

Prosjekter / Enebolig og fritidshus / Bolig på Falkum

Bolig på Falkum

Boligen ligger i et gammelt boligområde nær Skien sentrum, der det i nærområdet hovedsakelig er lav bebyggelse. Nabohusenes utforming er varierende. De nærmeste bygningene er bygget på 1960-tallet og har tilnærmet flate tak.

Tomten er slakt skrånende mot vest. Adkomsten er fra øst, på tomtens høyeste nivå, og porten mellom boligen og garasjen leder inn til en forhage, som vender mot syd, og videre inn i boligens oppholdsrom. Oppholdsrommene åpner seg mot vest, ut mot en stor terrasse og videre ned på et lavere nivå, der det er hage med badeanlegg.

Anlegget er utformet slik at bygningsvolumene danner skjermede uteplasser. Bygningen lukker seg mot livet omkring og åpner seg inn mot de skjermede uteplassene og ut mot solen og utsikten.

Ved utformingen av boligen er det lagt vekt på at det forholdsvis store boliganlegget skal fremstå dempet og beskjedent. De enkle, lave bygningsvolumene i mørk tegl medvirker til dette. Materialene er vedlikeholdsfrie og består hovedsakelig av tegl, metall og glass.

Privat
2011