Børve Borchsenius
Foto: Vegard Giskehaug

Bolig Ekstrand

Prosjekter / Enebolig og fritidshus / Bolig Ekstrand

Bolig Ekstrand

Eneboligen ved Stathelle i Bamble Telemark er plassert i et tomteområde med nyere boliger på Ekstrand som ble etablert på slutten av 1990-tallet.

Viktige premisser for prosjektet har vært tomtens unike utsiktskvaliteter, store nivåforskjeller i terrenget, naturvernområdet på nedsiden samt forholdet til omkringliggende bebyggelse. Videre var reguleringsplanens bestemmelser om tilpasning til takform og bygningstype samt oppdragsgivers ønske om bruk av vedlikeholdsvennlige materialer og vern om utsikt og sol styrende elementer i utformingen. Cedertre ble valgt som kledningsmateriale fordi den har en naturlig motstandsdyktighet mot råte, sopp, vær og vind, og kan stå ubehandlet med en levetid opp mot 40 år. Den gir fasaden en vakker og edel overflate som raskt oppnår en sølvgrå patina. Murverket har en funksjon å ta opp «det hvite» utrykket fra omkringliggende bebyggelse, men benyttet i form av et vedlikeholdsfritt materiale.

Boligens hovedfløy er plassert lengst ut på tomten. I utformingen av denne var det viktig at prosjektet skulle oppleves som lyst, og ha en tydelig saltakskarakter fra sjøen, noe som bidrar til å tilpasse tiltaket til eldre bebyggelse. Den del av boligen som henvender seg til nyere nabobebyggelse på innsiden, er utformet med et slakere tak. Dette bidrar til et mer moderne uttrykk, samtidig som utformingen er utviklet med utgangspunkt i å hensynta utsikt- og lysforhold for nabobebyggelsen.

Publisert i Archdaily 2019 og boligen fikk Bamble kommunes byggeskikkpris i 2017.

Yvonne Aasbø og Einar Nielsen
2011-2012
270m2
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug
Foto: Vegard Giskehaug