Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Aktuelt

Miljøfyrtårn

Børve Borchsenius Arkitekter er miljøfyrtårnsertifisert. Vi har akkurat være gjennom en resertifisering og er nå sertifisert for 3 nye år.

Sertifiseringen innebærer konkrete krav til styringssystemer, arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og utslipp.

Børve Borchsenius ønsker å ha en god miljøprofil og arbeider fortløpende for å bidra til et bedre miljø.

Vår virksomhet skal være en pådriver for å skape bærekraftig arkitektur, og har som langsiktig mål å oppnå klimanøytral prosjektering. Dette betyr bl.a. god materialbruk og arealutnyttelse, redusert netto energibruk og økt bruk av lokal fornybar energiproduksjon.

For å nå fremtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis.

I forbindelse med prosjekteringen av våre nye lokaler i en eldre bygård, har miljøhensyn i forhold til material- og energibruk vært i fokus. Målet er at bygget blir Breem sertifisert, når alt er ferdigstilt.

Dersom du ønsker å motta miljøfyrtårnrapport ta kontakt med oss på ihh@borveborchsenius.no

Les mer om miljøfyrtårn