Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Aktuelt

Byggeskikksprisen i Bamble kommune 2022

Gratulerer til Ruben og Camilla Selmer!

Juryens begrunnelse:

"Årets mottaker av byggeskikkprisen er et prosjekt som kombinerer restaurering og nybygg. Huset det gjelder ligger i Langesund, og ble opprinnelig bygget i 1900 av bankdirektør Thorsen. Det er oppført i en nyklassisistisk stil og representerer en byggeskikk som det kun er to eksempler av igjen i Langesund.

En stund så det ut til at huset skulle gå tapt. Store skader og husbukkangrep gjorde huset ubeboelig. Det var en reell fare for at riving var eneste utvei. Da ville huset for alltid bli borte fra bybildet. Heldigvis hadde huseierne nok tæl og pågangsmot til å ikke gi opp bevaringstanken. Mot alle odds, med en enorm innsatsvilje og tålmodighet har de klart å bevare det flotte huset som ligger godt synlig ved Lilletorvet.

Utvendig er fortsatt original kledning og gamle vinduer bevart. Innvendig derimot, er hele boligen bygget opp på nytt, fra kjeller til loft. Den nye boligen har vannbåren varme, balansert ventilasjon og er et tilnærmet passivhus når det gjelder energiforbruk. Det har kun vært brukt lokale leverandører i prosjektet.

Den østre delen av det originale huset stod ikke til å redde. Her er det oppført et nytt tilbygg. Tilbygget er tegnet i stilmessig kontrast. Form og størrelse er likevel tro mot husets identitet og hovedprinsipp. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Arkitektkontoret Børve og Borchsenius.

Rehabiliteringen har vært krevende både teknisk, økonomisk og tidsmessig. Arbeidet er utført systematisk og grundig. Resultatet er et boligprosjekt preget av kvalitet, framtidsrettede løsninger og samtidig respekt for husets historie og opprinnelige byggestil. Huseierne har med sin innsats sikret denne boligen et videre liv som et historisk kulturminne sentralt plassert i innkjøringen til Langesund. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan eldre bebyggelse kan ivaretas og transformeres til moderne boliger.

Bamble kommunes byggeskikkpris 2022 tildeles v/Ruben og Camilla Selmer . Skarpenordveien 5, Langesund Gratulerer!"