Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Aktuelt

Byggeskikksprisen 2022

Skien kommunes byggeskikkspris 2022 gikk til prosjektet vårt Lindemans hjørne.

Eier: Skien Boligbyggelag

Sitat fra juryen:

" Lindemans hjørne på Falkum fungerer svært godt som omdreiningspunkt mellom gamle og nye kvartaler på nordre Falkum. Boligblokka er effektivt og tradisjonelt bygd med 18 leiligheter over 8 plan. De øvre etasjene har ulike høyder, men takformen - skråtak med to ulike vinkler, er et felles uttrykk som man finner i rekkehusene ved siden av. Fra vest, hvor bygget er et fondmotiv i gata, oppleves volumet ganske rolig med tre fløyer mot vest, nord og sør. Volumet virker slankere, strammere og renere her enn fra motsatt side hvor det er flere sprang i fasaden, og bredden er tydeligere. Fasaden er kledt med vedlikeholdsfri trekledning oppdelt etasjevis med overlapp og skygge. Treverket er et levende materiale som i seg selv har mye spill og variasjon. De presise horisontale delelinjene bidrar til å gi bygget en håndterlig skala, og er en fin detalj...

... Lindemans hjørne er et forbilledlig eksempel på hvordan man kan oppføre et høyhus i eksisterende bebyggelse, og løse flere oppgaver enn kun å gi beboerne utsikt. Materialpaletten til bygget er flott, og den lune trefasaden gir bygget ytterligere kvalitet. Skien boligbyggelag tildeles Skien kommunes byggeskikkpris for 2022 fordi Lindemans hjørne bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk gjennom materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø."