Børve Borchsenius
Børve Borchenius / Aktuelt

Arkitektur + borgeropprør = sunt!

Det er en folkerett å mene noe om byen sin. Et ektefølt engasjement fra innbyggere og besøkende i alle aldre og med ulik bakgrunn er avgjørende for å skape en levende by. Engasjementet kan gjenspeiles i debatter om skoler, sykehjem og generelle aktivitetstilbud – og nå har turen kommet til arkitekturen. Endelig!

Det kraftige engasjementet kom ikke overraskende på oss i fagstanden, men skjøt skikkelig fart ved at folk som roper høyt forenkler budskapet ved å fokusere på fenomenet «stygt eller pent». 

Stygge omgivelser setter søkelys på byutviklingen

Vi ønsker debatten velkommen, og mener at opprøret setter fingeren på noe viktig:

Det er bra for byutviklingen når folk sier de skjemmes eller plages av omgivelsene! Et paradoks og en brutal sannhet fra oss som arkitekter kanskje, men det er en tydelig beskjed fra «folket» til alle som påvirker byene våre: Politikere, administrasjon, utbyggere, forvaltere og arkitekter.

Byutvikling er komplekst, det er et økosystem av aktører som kjemper for sine respektive roller og utfordringer. Her spiller både penger, estetikk og politikk en viktig rolle.

Vår rolle som arkitekter er å skape best mulig resultat for oppdragsgiverne våre, det vil si utbyggerne/grunneierne. Resultatet skal være best mulig både med tanke på estetikk og funksjonalitet – og heller ikke overstige de økonomiske rammene. Viktigst av alt; kommunen skal godkjenne planene. Noen ganger er rammene lagt for hva vi kan tegne fordi reguleringsplanen allerede er godkjent, andre ganger er det vi som er først ute, og utarbeider skisseforslag som vi håper og tror at politikerne vil like og gi oss klarsignal på.

Uansett: Det er ingen selvfølge at en utbygger skal gå i pluss i alle prosjekter som iverksettes. Samfunnet er avhengig av utbyggere som har vilje til, og tør, å utfordre den ensidige byutviklingen som har funnet sted på nasjonal basis de siste 20 årene. Utbyggerne tar ofte stor risiko, vi retter derfor en stor takk til dem som tar sjansen. 

Heia «arkitekturopprøret»!

Kanskje kaster vi stein i glasshus når vi innrømmer at vi er på linje med «arkitekturopprørerne», for sannheten er jo at vi er opptatt av det samme: Vi ønsker å skape gode bygg og vakre bygg; bygg som former omgivelsene våre og gjør dem til innbydende og inkluderende steder å være. Vi ønsker variasjon i arkitekturen og bærekraftige bygg av høy kvalitet. Vi ønsker bygg og omgivelser vi alle kan være stolte av.  

Den berømte sparekniven er imidlertid et velkjent fenomen, også for oss arkitekter. Da kan det bli ekstra utfordrende å ivareta kvaliteten, både estetisk og funksjonelt. 

Vi er imidlertid ikke overbeviste om at løsningen er å benytte arkitektonisk stil fra tidligere tider. 

Å skape god arkitektur ER utfordrende: Vi skal hensynta utbyggers krav, tekniske krav, miljøkrav, «nabokrav», finansielle krav, tidskrav og politiske krav – for å nevne noe. Arkitekturens uttrykksformer er i stadig endring, og slik har det alltid vært. 

Børve Borchsenius arkitektkontor har eksistert siden 1889. Gjennom 132 år har tidene endret seg betraktelig, også arkitektonisk – noe både Dalen Hotell, Porsgrunn rådhus og Gamle Teknikeren er vakre og synlige eksempler på. Intensjonen og bestillingen fra byggherrene den gang var ofte storslåtte verk for å synliggjøre godt renommé, og/eller tykk pengebok. 

Nå er byggeprosessen mer demokratisert og strengere regulert – og selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut, er det bra og helt nødvendig!

Kvalitet koster penger

Vi opplever arkitekturopprøret som en enorm frustrasjon og primalskrik over mangelen på kvalitet: Kvalitet i form av materialvalg, tomteutnyttelse og hensyn til omgivelsene. Vår erfaring er at de beste og mest vellykkede byggene skapes gjennom godt samarbeid med ulike samfunnsaktører. Men dette koster penger, det krever en betalingsvillighet som vi dessverre stadig blir utfordret på. 

Kort sagt; vi har alle behov for verktøy som sikrer høy kvalitet, spesielt i våre bebygde omgivelser. For vår egen del er vi avhengige av ambisiøse politikere, engasjerte utbyggere og en administrasjon med god dømmekraft. Og vi er avhengige av at kjøpere stiller krav, og er villige til å betale det det faktisk koster. 

Til tross for ulike intensjoner og interesser er vi avhengige av hverandre for å skape høy kvalitet. Vi heier på opprøret, og tenker at med en konstruktiv tilnærming kan dette føre til en bedre byutvikling. Det er jo til syvende og sist det vi alle er opptatt av. 

Børve Borchsenius AS

Bård Havenstrøm Hansen, daglig leder
Olav Backe Hansen, siv.ark.MNAL
Dag Haraldsen, siv.ark MNAL
Ann Kristin Eriksen, master i arkitektur MNAL 
Berit M. Iversen, siv.ark MNAL

Les hele saken i Telemarksavisa:
De er blitt hyllet og de er blitt skjelt ut - dette mener de selv