Børve Borchsenius Arkitekter AS er et selvstendig, frittstående firma lokalisert i Porsgrunn. Vi er det største arkitektmiljøet i Telemark og Norges eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i 130 år. Daglig leder gjennom 21 år ønsker å tre tilbake fra stillingen og vil arbeide videre med andre oppgaver. Firmaet er inne i en utviklingsprosess hvor arbeidsmetoder, prosjektstyring, arbeidslokaler og nye digitale verktøy er i fokus. Ny daglig leder vil få ansvaret for å videreføre utviklingsprosessene, og for å sikre en fortsatt god faglig, markedsmessig og økonomisk drift og utvikling av Børve Borchsenius.

Mer informasjon finner du her:

https://51874334.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4096558696