Børve Borchsenius Arkitekter AS  har et sterkt fagmiljø med en god sammensetning av erfarne fagfolk og yngre arkitekter. Vi tenker offensivt og arbeider bredt innenfor arkitekturfeltet. Våre oppdragsgivere er både offentlige og private.

Børve Borchsenius er Norges, trolig Nordens, eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Les om vår historie her. Selskapet er det største arkitektkontoret i Telemark med 31 ansatte. Firmaet er frittstående og uavhengig og eies av ansatte. Staben består av sivilarkitekter/master i arkitektur, 3D-illustratør, bygningsingeniører og administrasjon.


Visjon

Børve Borchsenius vil skape ny arkitektur som gir gode opplevelser


Forretningsidé

Vi skal:

 • Levere fremragende løsninger innefor arkitektur, interiør og planarbeid
 • Ivareta helheten i alle typer prosjekter fra idéutvikling til ferdigstillelse
 • Sikre kvalitet gjennom høy kompetanse og gode arbeidsprosesser
 • Utvikle alle ansatte til å være stolte av sitt arbeid og til å opparbeide sin kompetanse i et fellesskap
 • Skape begeistring både internt og i forhold til kunder og samfunn

Verdier

Tillit

 • Vi er faglig dyktige og samarbeidsvillige
 • Vi bygger sterke relasjoner basert på tillit

Integritet

 • Vi opptrer med høy integritet og tar samfunnsansvar
 • Vi står for faglig kvalitet
 • Vi er ærlige og lojale overfor våre oppdragsgivere

Mot
Med bakgrunn i erfaring og kunnskap har vi mot til:

 • Å være nyskapende og ambisiøse
 • Stimulere til nye idéer.

Engasjement

 • Vi går inn i enhver oppgave med engasjement og et åpent sinn
 • Vi er på offensiven og yter maksimalt

Miljø og bærekraft

Børve Borchsenius har fokus på miljø og bærekraft i prosjektene.

"Grønne" prosjekter oppnås gjennom helhetlige løsninger der miljøhensyn er innarbeidet i alle faser av prosjekteringen, fra ide til ferdigstillelse. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet er viktig for å redusere nybygget areal og skape tilpasningsdyktige bygninger.
De beste løsningene utvikles i prosesser med tverrfaglig samarbeid, hvor alle arbeider mot felles mål. Som arkitekter ønsker vi å være en viktig drivkraft og veiviser for oppdragsgivere og samarbeidspartnere i utviklingen av miljøriktige prosjekter. Kontoret har passivhuserfaring med fokus på redusert energibruk, lavemitterende materialer og reduksjon av klimagassutslipp. Solfangere og solcellepaneler er integrert i flere av prosjektene våre.


Etikk og samfunnsansvar

Kontorets virksomhet preges av høy etisk bevissthet. I Børve Borchsenius er alle medarbeidere involvert i firmaets strategi- og verdiprosesser. Våre felles verdier er grunnlaget for de holdninger og den praksis som kontoret representerer. Å arbeide med samfunnsansvar i bedriften innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i kontorets prosjekter og daglige drift. Samfunnsansvar betyr at vi produserer våre tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte. Viktige mål er å ha ryddige og ordnede forhold til egne ansatte, miljø og samfunn. Vi krever ærlighet, integritet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.


Kvalitetssikring

Bedriftens system for kvalitetsstyring er basert på Arkitektsbedriftenes kvalitetssystem MAKS10, som sammen med Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse og Bedriftshåndboken for arkitekter, er sertifiserbar etter de krav som stilles til kvalitetssikring i ISO-9000 familien.


Samarbeid

Vi tror på samspill for å oppnå de beste resultater. Kontoret samarbeider i alle prosjektfaser med landskapsarkitekter, interiørarkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Børve Borchsenius har positiv erfaring fra samarbeid med andre arkitektkontorer. Vi søker nye samarbeidspartnere for fornyelse, faglig utvikling og økt kapasitet.


Sertifiseringer og medlemskap

 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) – våre arkitekter er medlemmer
 • Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA) - vår landskapsarkitekt er medlem
 • Arkitektbedriftene i Norge – kontoret er medlemsbedrift
 • Miljøfyrtårn – vi er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift
 • Direktoratet for Byggkvalitet – sentral godkjenning i tiltaksklasse 3
 • Startbank – prekvalifisert som leverandør til bygge- og anleggsnæringen
 • Achilles Utilities Nordics & Central Europa – prekvalifisert som leverandør til energi- og kraftselskaper
 • TransQ – prekvalifisert som leverandør til skandinaviske transportselskaper
NAL Norske Arkitekters Landsforbund
Arkitektbedriftene
NLA Norske Landskapsarkitekters Forening
Direktoratet for Byggkvalitet
Miljøfyrtårn - Sertifisert Konsulent

Kredittverdighet