Teater Ibsen skal permanent etableres i en av de eksisterende fabrikkbygningene på Klosterøya i Skien.Utviklingen av teateret har i første omgang omfattet ny inngang og  vestibyle, verksteder, dansesal, kostymelager, kontor og fasade oppgradering. Prosjektet skal  etter planen også senere omfatte innredning av en ny teatersal i det tidligere valseverkstedet, med en tilhørende oppgradering av  av fasade rundt denne. Det ligger tilrette for oppgradering av flere tilstøtende arealer  og etter at dette arbeidet er gjennomført, vil teateret fremstå som et fullt rehabilitert teaterbygning.