Kontoret har prosjektert to fabrikker for SIC-Processing i Herøya Industripark. SIC 1 i  2005  og SIC 2 tre år senere.

SIC 2 sin  hoveddel rommer prosessutstyr i 3 plan. Prosesshallen har fri høyde under krankrok på 18 meter. Administrasjonsdelen mot nord, er utformet med en tilbaketrukket sokkeletasje som inneholder tekniske rom. Over denne ligger 3 kontoretasjer som en gul, horisontal form som demper høydevirkningen mot Gunneklevfjorden.

Overbygde laste-/lossesoner på øst- og vestside av prosesshallen og bidrar til nedtrapping i disse retningene. Trerekker og beplantning langs tomtegrensene mot nord og øst er også viktige bidrag til fjernvirkningen av anlegget.

Produksjonen består i rensing og gjenvinning av brukt slurry fra RECs fabrikker. Slurry brukes som skjæremedium i wafersager.

Samarbeidspartner landskap: Feste Grenland AS, Foto: Vegard Giskehaug