Byutviklingsprosjektet Bratsberg Brygge er resultat av seier i arkitektkonkurranse som ble avholdt i 2004. Allerede i forstudier forut for konkurransen, var det foreslått en ny øy i elven foran den landbaserte bebyggelsen, der hvor elven gjør en buktning nedenfor Minneparken.
Denne ideen ble videreført i konkurranseutkastet som et viktig element, både i volumoppbyggingen og i konseptets byplanmessige helhetsgrep. Nå er bebyggelsen på land mot elven realisert, men hele prosjektet vil ikke fremtre med sin opprinnelige, helhetlige idéutforming før Øya er blitt en realitet.

Prosjektet, og spesielt Øya, har vært omdiskutert. En utbygging av Øya vil imidlertid bli et positivt element i bybildet som vil redusere skalaen fra den eksisterende bebyggelsen mot elven, og skape en samlet og harmonisk helhet.

I tillegg vil Øya være med på å danne nye, spesielle og interessante byrom i Porsgrunn sentrum. Med et nytt "elvetorg" - vannspeilet mellom Øya og den nåværende elvefronten, og bryggepromenade langs hele den nye Øy-fronten, vil prosjektet bidra til å underbygge Porsgrunns identitet som en levende elveby. Her vil det bli attraktive steder for opphold og rekreasjon for både beboere og innbyggere.

Hele prosjektet inneholder 38 boliger fordelt på 2 bygg. Første byggetrinn omfatter 19 leiligheter, næringsareal og parkeringskjeller.