Nytt barne- og familiesenter, samt 29 leiligheter i sentrum av Tønsberg.

Prosjektet består av 2 bygg med henholdsvis 3 og 4 etasjer.  Bygningskroppene er forbundet med en underetasje som inneholder helsestasjon. Boligene er tenkt som et lavkostprosjekt, med regulert innkjøp og salgspris for å sikre et marked for førstegangsetablerere. Bygget ligger sentralt i Tønsberg sentrum, med grense mot øvrig lavblokk boligfelt.

Barne og familiesenteret rommer 1000m2 og består av helsesøstre, leger, jordmorsenter, skolehelse, helse ung, psykisk helse, fysioterapi og smittevernskontor. I tillegg har helsestasjonen en administrasjon, ekspedisjon samt personal på til sammen ca. 40 brukere. Deler av vestibyle og møterom er tenkt som fleksible arealer skal kunne benyttes for felles foredrag / kurs / informasjon på kveldstid. 

De to leilighetsbyggene danner en bakgård mot vest og har felles adkomst fra takhagen over helsestasjonen. Leilighetenes størrelse varierer fra 43m² og 50m² med hovedoppholdsrom mot sør og vest. Vegglivet har store glassfelt med skyvedør som erstatning for større terrasse.  En smal balkong foran hver boenhet skal i tillegg håndtere både brannsmitte og sikre vindusvask. Fasaden har svalgangsløsning mot bysiden og har fått et urbant preg ved bruk av ulike fargekombinasjoner fra boenhet til boenhet. Hovedraterialet består av tre, glass og skjermfelt av trespiler.