Børve Borchsenius

Teater Ibsen

Prosjekter / Kultur og utdanning / Teater Ibsen

Teater Ibsen

Teater Ibsen skal permanent etableres i en av de eksisterende fabrikkbygningene på Klosterøya i Skien. Utviklingen av teateret har i første omgang omfattet ny inngang og vestibyle, verksteder, dansesal, kostymelager, kontor og fasade oppgradering.

Prosjektet skal etter planen også senere omfatte innredning av en ny teatersal i det tidligere valseverkstedet, med en tilhørende oppgradering av av fasade rundt denne. Det ligger tilrette for oppgradering av flere tilstøtende arealer og etter at dette arbeidet er gjennomført, vil teateret fremstå som et fullt rehabilitert teaterbygning.

Betonmast Telemark AS / Teater Ibsen
2016