Børve Borchsenius

Skien kulturskole

Prosjekter / Kultur og utdanning / Skien kulturskole

Skien kulturskole

Skien Kulturskole er lokalisert i eksisterende bygningsmasse i Skistredet 11 i Skien. De opprinnelige byggene ble oppført som brannstasjon i 1887. Etter at brannvesenet flyttet ut, ble anlegget modernisert og ombygget til lokaler for skolekontoret. Konstruktivt har bygningene gråstein og betong i fundamenter, bæresystemer i tegl og stål og yttervegger i tegl, antatt engelsk hulmur. Yttertak er bygget i trekonstruksjoner.

Ved ombygging til kulturskole har det vært behov for en totalrenovering av bygget innvendig. Bygget inneholder spesialrom for musikk, dansesaler, fellesarealer og administrasjon.

Skistredet 11 er klassifisert i bevaringsklasse B. Det innebærer krav til bevaring av fasader i størst mulig grad. En nennsom rehabilitering av de rustikke teglfasadene kombinert med tilføring av nye elementer i presist stål og glass, gir et kvalitetsmessig godt inntrykk og signaliserer kreativitet, barn og ungdom. Kulturskolen har blitt et samlingssted for barn og unge i Skien sentrum.

Samarbeidspartner: Betonmast Telemark AS, Sweco Norge AS
Skien kommune
2013
1700m²