Børve Borchsenius

Porsgrunn VGS, avd. syd

Prosjekter / Kultur og utdanning / Porsgrunn VGS, avd. syd

Porsgrunn VGS, avd. syd

Prosjektet ligger på Kjølnesområdet i Porsgrunn, i nær tilknytning til flere andre skoleanlegg. Det består av flere eldre bygninger, som er ombygget, og flere nybygg, som er plassert og organisert slik at nye og gamle bygninger til sammen danner en helhet.

Skoleanlegget bindes sammen av et kommunikasjons-areal, en ”gate”, som alle skolens ulike funksjoner er knyttet til. Sentralt ved hovedinngangen ligger nye fellesarealer med vestibyle, kantine, stort auditorium, tv- og radiostudio, undervisningsrom for felles allmennfag og kontorer/møterom.

De ulike studieretningene benytter nye og gamle/delvis ombygde arealer, og det er lagt vekt på å anvende bygningsmessige løsninger som tillater fleksibel bruk av arealene.

Telemark Fylkeskommune
2006
4 700 m2 nybygg, 5 500 m2 ombygg