Børve Borchsenius

Liane barnehage

Prosjekter / Kultur og utdanning / Liane barnehage

Liane barnehage

Liane barnehage er opprinnelig oppført i 1990, og var en rektangulær enkel bygningskropp med valmet tak. Barnehagen var til dels uoversiktlig med mange desentaliserte innganger og relativt mørke innvendige arealer. Barnehagen hadde behov for generell oppgradering, forbedrede inngangsforhold, arealer for garderober og ansatte, samt nye spesialrom og storbarnsavdeling.

Prosjektet har bestått av totalrenovering av eksisterende arealer i barnehagen med nye fasadeelementer, samt et nytt tilbygg på anslagsvis 230m2.

I prosjektet er barnehagen tilført en bygningkropp i vinkel som rammer inn og skjermer deler av utearealet. Inngangene er redusert i antall, samlet og vender ut mot uterommet. Tilbygget viderefører eksisterende takform og rødfargen på eksisterende bygg er gjentatt i tak og søylekonstruksjon og på de aluminiumsbekledde vinduene i tilbygget. Kledning på tilbygget er utført i jernvitrolbehandlet malmfuru i varierende bredder. Det er tilført store glasskarnapper i fasaden for å skape gode lysinnslipp og kontakt mellom ute og innerom. Disse er kledd med blå valcromat på innsiden og fungerer også som spennende sitte- og lekenisjer for barna.

2015
590 m2