Børve Borchsenius

Bolig Helleberggata

Prosjekter / Enebolig og fritidshus / Bolig Helleberggata

Bolig Helleberggata

Boligen ligger i et gammelt boligstrøk i Porsgrunn som et infillprosjekt i en smal boliggate, Helleberggata hvor gatemiljøet har bevaringsstatus. Boligen ligger på toppen av en fjellskrent og har storslått utsikt sydover. På tomta lå det en gammel og liten bolig som ble revet.

Det nye bygget har saltak, moderne uttrykk og knappe detaljer. Størrelsen harmonerer med naboskapet og det ble valgt rød, flat teglstein på taket for å tilpasse seg gateløpet. Mot hagesiden er det valgt et moderne uttrykk med store glassflater og et utstikkende fløy med takterrasse og innspent glassrekkverk. Huset er kledd med høvlet ubehandlet kledning av sedertre som får et sølvgrått uttrykk over tid. Innvendig er det valgt malt gips på vegg og i skrå himling, fliser med stort format på gulvene, heltredører og heltretrapp med stålrekkverk.

Huset fikk Porsgrunn kommunes byggeskikkpris i 2014.

Privat
2014